„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich
Aktuality – Vesalius
Close

DOMOV VESALIUS – nově vznikající pobytová sociální služba pro obyvatele Opavy a spádových obcí

Na počátku byla myšlenka, z myšlenky se začala tvořit představa a z ní, díky možnosti rekonstrukce křídla budovy FRANCISCANEUM, potřebnosti občanů Opavy a blízkého okolí se myšlenka začala zhmotňovat v realitu. V realitu pobytové sociální služby. O čem píšeme? Chtěli bychom Vás informovat o nově vznikající sociální službě Domova Vesalius a možná Vám i odpovědět […]