Close

Diabetologie 2

Ordinace diabetologie 2 – Rozsah péče

MUDr. Martin Střelka – diabetolog

MUDr. Zuzana Žaliová – diabetolog

diagnostika diabetu
stanovení diagnózy, vyhodnocení rizika postižení velkých cév

úvodní výuka při záchytu diabetu
nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům

dlouhodobé sledování zdravotního stavu
kontroly průměrně po 3-4 měsících ev. podle aktuální potřeby, pravidelné kontroly zdravotního stavu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain