Close

MDM

O mesodiencefalické modulaci

MDM terapie (mesodiencefalická modulace) je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami. Jde o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému. Klinické studie prokázaly, že jde o zcela bezpečnou metodu bez vedlejších účinků, která může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií a má dlouhodobé účinky.

Přístroj pro aplikaci MDM terapie je na území Evropské Unie a Ruské federace schválen a povolen v medicínské praxi pro léčbu diabetické polyneuropatie a pro stavy spojené s poruchou mikrocirkulace periferních tkání, jako jsou chronické rány, chronická bolest a erektilní dysfunkce. V ČR je přístroj pro MDM zaregistrován Ministerstvem zdravotnictví – evidenční kód: MZDRX00GRFQU.

MDM terapie se skládá z 13 procedury trvání 10 po sobě jdoucích dnů včetně víkendu (první 3 dny probíhá procedura 2x denně, poté 1x denně), procedura trvá přibližně 30 minut.

MDM terapie je zlomovou inovací v léčbě diabetu. Léčí zejména:
• diabetickou polyneuropatii (palčivá bolest především dolních končetin, pálení, křečí, které můžou vést až k amputacím)
• nemoci spojené se špatným prokrvením tkání – poruchy mikrocirkulace – jako jsou chronické rány, chronická bolest a erektilní dysfunkce (v současné době ověřovány v rámci follow-up studií na několika lékařských pracovištích).
Diabetická neuropatie

V České republice je registrováno téměř 800 tisíc léčených diabetiků, z toho 300 tisíc pacientů trpí nejčastější komplikací – diabetickou neuropatií. Zvláště její bolestivá forma diabetikům nejvíce ztrpčuje život. Objevuje se typicky v klidu, v noci, narušuje spánek a výrazně zhoršuje kvalitu života. Kromě toho vede k necitlivosti nohou na dotek, horko, chlad a bolestivé podněty. Dochází k nepozorovanému poranění nohou, zvláště nevhodnou obuví. Tyto rány se velmi obtížně hojí. Diabetická neuropatie je proto jednou z hlavních příčin amputace nohy u diabetiků.

Současná léčba

Stávající léčba se skládá z důsledné léčby cukrovky a korekce ostatních metabolických odchylek, podáváním léků na zlepšení prokrvení a utlumení vnímání bolestí nohou. Zvláště poslední jmenované léky mohou mít četné vedlejší účinky, což často vede až k nutnosti přerušení terapie. Nezanedbatelné nejsou ani finanční náklady na léčbu, jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro pacienta, neboť některé léky nejsou hrazeny vůbec (kyselina thiooctová v tabletách), jiné mají vysoké doplatky. Jde stěžejně o léky, které mají hlavní určení pro léčbu bolestí, depresí a křečových stavů (antiepileptika). Přestože v posledních letech probíhají ve světě i u nás rozsáhlé klinické studie, výsledky výzkumu jsou zatím nepřesvědčivé. Léky jsou buď málo účinné, nebo mají závažné vedlejšími účinky.

Klinické zkoušky na ověření účinnosti přístroje pro MDM

Klinické zkoušky na ověření účinnosti přístroje pro MDM pro léčbu diabetické neuropatie na území České republiky a EU byly provedeny ve FN v Hradci Králové v roce 2006 pod vedením prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. a prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc. V roce 2010 pak prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA provedl další klinické zkoušky na použití přístroje pro MDM pro léčbu poruch spojených s mikrocirkulací ve FN Motol, které byly ověřeny a schváleny evropskou certifikační společností DNV na jaře 2011 a na které navazovaly v roce 2013 ověřovací klinické follow- up pro následující diagnózy – hojení chronických ran, léčba chronické bolesti a poruchy erekce. Porucha mikrocirkulace je součástí celé řady chorobných stavů, má za následek zhoršení průtoku tkáněmi a je symptomem, který je velmi častý u širokého spektra onemocnění.

Klinické studie i praxe prokázaly, že se příznivé účinky léčby metodou MDM projevují již po několika prvních výkonech a výsledný efekt je dlouhodobý. Výkon je zcela neinvazivní, nebolestivý a pacienta nijak nezatěžuje.

Více o MDM terapiích se dozvíte také na webových stránkách www.mdmcentrum.com.

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich