Close

Praktický lékař

MUDr. Ivana Pluschková – Rozsah péče

MUDr. Tomáš Konečný – rezident pro obor všeobecné praktické lékařství

ošetření akutních stavů, zajištění návaznosti na odborná pracoviště a nemocniční oddělení
preventicní péče
zásady prevence, očkování

EKG vyšetření, laboratorní diagnostika, stanovení hladiny cukru v krvi, sedimentace, orientační vyšetření moče

poradenství v oblasti stravování, redukce hmotnosti, základní informace v terapii hypertenze, diabetu, hypercholesterolemie, prevence rizikových faktorů

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain